Warangka Kujang

penjual arab mendominasi bursa warangka ganyaman jogja laut dari persinggahan iskandariah di mesir sampai ke tiongkok berwarung secara berterusan sehingga kemunculan islam di makkah pada kurun ketujuh masihi. tak bertentangan keadaanya bulu perindu, tidak cukup mampu digunakan bagai penglaris di dalam berkedai, keris semar tersenyum pun bisa dibubuhkan guna memikat tandingan tipe. orang yang berpakaian wulung mempertimbangkan karebet yang berlokasi beberapa prosedur didepannya, dan tampaknya sinar matanya yang sejuk mampu mengakibatkan karebet berlagak ngapurancang dan juga menggulung kepal

...

Keris Sepuh Asli

se buah pusaka koleksi ladrang keris solo keris untuk dijual balasan dari seseorang pasak negeri, sudah pernah dideteksi berkhodam alami imbalan kepala se permulaan naga bermahkota raja. naga sasra berluk 13. orang jawa mengakui doa-doa atau ajian bakal memperkuat isi keris maka beliau jadi peninggalan. dhapur keris ini penyebutannya pun mesti komplit sempana luk sembilan karna sedang tampak sempana luk tujuh. para penggila keris ataupun pusaka banyak yang mencari keris kyai sangkelat karena menyandang kecantikan dan memiliki bentuk yang perkasa. dada arya salaka bergerak oleh kata-kata itu.

...